Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ADÜZEM)
İSG Hizmetleri (e-sertifika) Eğitimi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile AileÇalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında 24 Temmuz 2018 tarihinde “İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim Protokolü” imzalanmıştır.

Üniversitemiz tarafından hazırlanan sertifika programına;

yöntemlerinden birini tercih ederek katılarak başarılı olan işveren, işveren vekilleri veya ileride bu hizmetleri mevzuata uygun işyerlerinde yürütmek amacıyla katılım sağlayanlar; elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilecektir.

Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin mevcut işyeri sahipleri, işyeri sahiplerinin yetkilendirdiği işveren vekilleri veya bu vasıflara aday olacağını düşünen kişiler için hazırlanmıştır.

Neden Bu Eğitimi Almalıyım?

Bilindiği üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlüğe girmesi ile işyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli gibi İSG Profesyonellerinin sunacağı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri başta özel sektör olmak üzere zorunlu hale geldi. Bu hizmetler tam zamanlı uzman istihdam edilmediği durumlarda, dışarıdan Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) üzerinden hizmet alımı ile gerçekleştiriliyordu.

            Bu eğitimi alıp sonrasında gerçekleştirilecek sınavdan başarılı olan kişiler,  iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimine verilen görevleri;

hariç olmak üzere,

iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilecektir.

İşyerimde Çalışan Sayısını Nasıl Hesaplayacağım?

İşyerinizdeki çalışan sayısını hesaplarken dikkate alacağınız hususlar, 29.06.2015 tarih ve 29401 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren ““İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik”

Madde – 2 (2) Çalışan sayısının (Değişik ibare: RG-21/5/2018-30427) elliden az olup olmadığının tespitinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinin olması halinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri üstlenilebilecek işyerlerinin belirlenmesinde Sosyal Güvenlik Kurumundaki tescil kayıtları esas alınır.

b) İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar çalışan sayısına dâhil edilmez.

c) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler, çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmaz.

şeklinde verilmiştir.

İşyerim Hangi Tehlike Sınıfında?

İşyerinizin tehlike sınıfını, 26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliği” ekinden öğrenebilirsiniz.

Tebliğ ve ekine ulaşmak için tıklayınız.

Tebliğde geçen “Az Tehlikeli” işyerlerinin çalışma alanlarına göre bazı örnekler;

İşyeri Faaliyeti

Açıklama (Tebliğ ekinde geçen)

Anahtarcılık

Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri

Ayakkabı Tamirciliği

Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı (ayakkabı, valiz, el çantası, vb.) (deri giyim eşyası hariç)

Terzilik

Giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarımı ve tadilatı (deri giyim eşyaları hariç)

Saatçilik

Saatlerin onarımı (kronometreler dahil, devam kayıt cihazları hariç)

Telefon Tamirciliği

İletişim araç ve gereçlerinin onarımı (kablosuz telefonlar, telsizler, cep telefonları, çağrı cihazları, ticari kameralar vb.)

Düğün Salonu İşletimi

Düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi (yiyecek ve içecek sunum hizmetleri hariç)

Plaj/Şezlong/Kano Kiralama

Plaj alanlarının işletilmesi (bu tesislerin bütünleyici bir parçası olan soyunma odası, dolap, sandalye, kano, deniz motosikleti vb. kiralanması dahil)

Spor Salonu İşletimi

Form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri

Sürücü Kursu

Sürücü kursu faaliyetleri (ticari sertifika veren sürücülük, havacılık, yelkencilik, gemicilik eğitimi hariç)

Eğitim Faaliyetleri (Sağdakiler dışında kalanların tamamı)

Kamu kurumları tarafından verilen teknik ve mesleki ortaöğretim (ortaokul/lise) faaliyeti (engellilere yönelik verilen eğitim hariç)

Özel öğretim kurumları tarafından verilen teknik ve mesleki ortaöğretim (ortaokul/lise) faaliyeti (engellilere yönelik verilen eğitim hariç)

Çıraklık eğitimi

Ticari sertifika veren havacılık, yelkencilik, gemicilik, vb. kursların faaliyetleri

 

Eğitime Kimler Katılabilir?

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitimine katılabilmek için;

Eğitim Sonunda Verilecek Belge:

16 saatlik eğitimi tamamlayan katılımcılara aşağıdaki örneğe uygun “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Sınavına Katılım Hakkı Belgesi” düzenlenecektir.

Eğitimi Tamamladığımda Ne Yapmam Gerekir?

“İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi” alabilmenin ön şartı olan eğitimi tamamlamış olacaksınız.

Söz konusu eğitimi tamamlama belgesi, her ilde sınav merkezi, büro ve akademik danışmanlık hizmetleri bulunan üniversiteler tarafından yapılcak olan  “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Sınavı” sonucunda 50 ve üzeri puan almanız halinde adınıza yetkili kurumca düzenlenir.

Eğitici Kadromuz:

Üniversitemiz bünyesinde kadrolu öğretim elemanlarımızdan oluşturulan eğitici kadromuz, akademik uzmanlık alanları doğrultusunda eğitimler vereceklerdir