Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ADÜZEM)
İSG Hizmetleri (e-sertifika) Eğitimi

EĞİTİM ÜCRETİ:

Eğitim programı 150,00 TL'dir. 

EĞİTİM İÇERİĞİ:

Mevzuatta belirtilen eğitim konuları ve süreleri şu şekildedir;

KONULAR

Süre

A. GENEL KONULAR

 a) Çalışma mevzuatı (İşveren ve çalışanların yasal hak ve sorumlulukları)

1 saat

          a1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

          a2. İş Kanunu

          a3. İlgili Diğer Mevzuat (5510 sayılı SSGSS Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu vb.)

 b) İş sağlığı ve güvenliğinde önleyici yaklaşım

2 saat

          b1. Güvenlik kültürü

          b2. Tehlike ve risk tanımı

          b3. Risk değerlendirmesi nedir? Nasıl hazırlanır?

          b4. Risklerden korunma ilkeleri

 c) İş kazası ve meslek hastalıkları ile sonuçları

1 saat

          c1. İş kazası ve meslek hastalığı tanımı ve bildirimi

          c2. İş kazası ve meslek hastalıklarının raporlanması

          c3. İş kazası ve meslek hastalıklarının maliyeti

          c4. İş kazası ve meslek hastalıklarının hukuki sonuçları

          c5. Ramak kala olayların tanımı, raporlanması, çıkarılacak dersler

 ç) İş sağlığı ve güvenliği alanında iyi uygulama örnekleri

1 saat

B. SAĞLIK VE GÜVENLİK KONULARI İLE KORUNMA YÖNTEMLERİ

 a) İşin yürütümü ve çalışma ortamına ilişkin risk faktörleri

8 saat

          a1. İş ekipmanları (Makinalar ve el aletleri)

          a2. Elektrik

          a3. Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma

          a4. Atık yönetimi

          a5. Elle kaldırma ve taşıma

          a6. Yükleme, boşaltma, istifleme ve depolama

          a7. Fiziksel faktörler (Titreşim, gürültü, termal konfor, radyasyon, aydınlatma, havalandırma vb.)

          a8. Kimyasal faktörler

          a9. Biyolojik faktörler

          a10. Ergonomik faktörler

          a11. İşyeri bina ve eklentileri

          a12. İşyerinde temizlik ve düzen

          a13. Ekranlı araçlarla çalışma

          a14. Sağlık ve güvenlik işaretleri

          a15. Acil durumlar

 b) Bireysel ve organizasyona ilişkin faktörler

2 saat

          b1. İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri

          b2. Meslek hastalıklarının sebepleri ve korunma prensipleri

          b3. İlkyardım

          b4. Psikososyal risk etmenleri

          b5. Kişisel koruyucu donanım kullanımı

 c) Dokümantasyon

1 saat

          c1. Risk değerlendirmesi dokümanının hazırlanması

          c2. Acil durum planının hazırlanması

          c3. İSG eğitimlerinin belgelendirilmesi

          c4. Çalışan temsilcinin görevlendirilmesi

TOPLAM

16 saat